J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Genarp.

Malmö-Genarps Järnväg (MGJ) öppnades år 1894 och korsade Lund-Trelleborgs järnväg (LTJ) vid Klågerup.

Ursprungligen diskuterades olika förslag på förlängning av banan österut, men detta blev aldrig verklighet.

År 1898 tillkom dock ett kilometerlångt sidospår till Bokskogen, vilket endast trafikerades sommartid

 

 

Åter till första sidan