J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Engelholm B

I bruk enbart under år 1900.

Svår stämpel att hitta.

Åter till första sidan