J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Cimbrish. B

Malmö-Simrishamns Järnvägar (MSJ) bildades 1896 som Malmö-Simrishamns Järnväg

genom sammanslagning av Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) och Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ).

Det ägande bolaget behöll dock namnet Malmö-Tomelilla Järnvägs AB.

Banan sträckte sig från Malmö via Staffanstorp – Dalby – Sjöbo – Tomelilla till Simrishamn.

År 1910 ändrades namnet till Malmö-Simrishamns Järnvägar i samband med att byggandet av en sidolinje från Dalby

via Harlösa till Bjärsjölagård påbörjats, vilken färdigställdes 1911.

Åter till första sidan