J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Cimbrish.

I bruk mellan 1897 - 1900.

 

Åter till första sidan