J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Billesholms Gruvfa.

Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ) var en enskild järnväg mellan Malmö via Kävlinge till Billesholm

där den anslöt till Landskrona-Ängelholms Järnväg.

Den 60 km långa sträckan öppnade för allmän trafik 1886,

förstatligades 1896 och utgjorde sedan det året en del av Västkustbanan fram till 1991,

då den istället blev en del av Godsstråket genom Skåne.

 

 

Variant i lila färg

Åter till första sidan