J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Lund - Trelleborg.

Lund-Trelleborgs Järnväg var en järnväg som gick sträckan Lund–Staffanstorp–Svedala–Trelleborg.

LTJ öppnades för trafik 1875.

År 1919 uppgick banan i Landskrona–Lund–Trelleborgs Järnväg. Banan förstatligades 1940 och lades ned 1960.

Väg 108 mellan Svedala och Lund är bitvis byggd på den gamla banvallen.

I södra Lund kan man se spår av LTJ. Spåret ligger fortfarande kvar från stationen till motorvägen E22

(vid Tetra Pak) och används för godstrafik till Tetra Pak.

På den forna banvallen går det idag en cykelbana till Staffanstorp.

Vid Staffanstorps station ligger en kort bit av spåret, som förr utgjorde en del av LTJ, kvar

 

 

Åter till första sidan