J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Landskrona - Eslöf.

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) var en 1865 öppnad och totalt 60 km lång normalspårig järnväg,

vilken sträckte sig från Eslöv till Billeberga, där den förgrenade sig mot Landskrona och Helsingborg.

På grund av meningsskiljaktigheter ägdes sträckan Landskrona – Billeberga – Teckomatorp – Eslöv av Landskrona-Eslövs Järnvägs AB

Och sträckan Helsingborg – Billeberga av Helsingborg-Landskrona-Eslövs Järnvägs AB.

Redan i samband med att provisorisk koncession beviljats 1863 hade dock banornas samhörighet fastslagits i ett kungligt brev

och banorna drevs därför som en järnväg under gemensam förvaltning.

 

 

Åter till första sidan