J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Landskrona - Billesh. Grufva

Billesholm hade under en tid, förutom den järnvägslinje som ännu det finns kvar en bit

av och som anlades 1876 (Ängelholm-Billesholm-Landskrona),

även en järnväglinje (1874-1940) mellan Billesholm och Bjuv.

Denna linje gick den första tiden, även bort till Hyllinge.

Järnvägsstationen som betjänade denna tåglinje,

hette på denna tid Billesholm och benämndes även "Lille station".

Efter nerläggningen av järnvägslinjen Billesholm-Bjuv,

övergick stationsnamnet Billesholm 1943,

till den station som finns i dag och som tidigare hette Billesholms Grufva.

Vidareutbyggnaden av västkustbanan från Billesholm via Teckomatorp till Malmö,

hade då blivit färdigställd redan 1886.

 

Brefkort poststämplat på järnvägslinjen Landskrona-Billesh.Grufva 1897

Håller du muspekaren över bilden ser du baksidan

Åter till första sidan