J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Åhus.

Banan byggdes med klena spår, 17 kg/m,

vilket var det näst klenaste man använt i normalspår efter Gärds Härads Järnvägs 14,3 kg/m.

Några egna stationer anlades varken i Kristianstad eller Åhus,

där man till en början försökte upprätta samarbete med Gärdsbanan.

Detta lyckades dock inte varför man öppnade "Åhus hamn", först i godsmagasinet 1998 senare i eget stationshus.

CÅJ togs över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar, CHJ, 1906 som i sin tur tog över Östra Skånes Järnvägar,

ÖSJ, 1936, så att stationen "Åhus" kom under samma ägare. CHJ,

Kristianstadbanorna gjorde en rationalisering efter övertagandet av ÖSJ och dubbla linjer lades ned,

såsom linjen Tollarp - Everöd - Åhus. Därmed bytte stationen "Åhus hamn" namn till "Åhus".

1944 förstatligades CHJ, och därmed även före detta CÅJ.

 

Åter till första sidan