J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Karlskrona B

( B står över datumet )

Banan byggdes från början av flera olika järnvägsbolag som smalspåriga banor längs kusten;

situationen kan jämföras med Västkustbanan där flera olika bolag byggde enskilda sträckor,

innan de slogs samman under namnet Blekinge kustbanor.

I Blekinge satsade man väldigt hårt på banan och i början av 1900-talet fanns det

rent av restaurantvagnar på banan.

Vilket var en ovanlighet för att vara en smalspårsbana.

Spåret var av den tämligen ovanliga spårvidden 1067mm,

samma som Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg (KVBJ) och Halmstad-Bolmens järnväg (HBJ).

Blekinge kustbanor och dessa två järnvägar band alltså samman Sveriges öst- och västkust.

 

Åter till första sidan