J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Immeln.

Järnvägen grundades 1884 av järnvägsbolaget Kristianstad-Immelns Järnväg ofta förkortat "KIJ",

vilket övertogs 1906 av bolaget Kristianstad-Hässleholms Järnvägar, "CHJ". CHJ förstatligades 1944.

Bandelen Kristianstad-Immeln öppnades för trafik 1885,

bandelen Immeln-Glimåkra 1886 och till sist bandelen Glimåkra-Älmhult 1909.

Hela banan var byggd med normalspårvidd, 1435 mm.

 

Åter till första sidan