J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Hästveda

Hästveda-Karpalunds järnväg (HKJ)

Är en till större delen nedlagd och uppriven normalspårig järnväg i Skåne.

 

Åter till första sidan