J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianst. - Hessleh. ( Nst.14 )

Se även på denna sidan med nst.16

När Södra stambanan började byggas genom Skåne i mitten av 1850-talet

fick den en sträckning via Hässleholm och befolkningen i Kristianstad

började därför undersöka möjligheterna att bygga en bibana till stambanan.

Banan blev helt kommunal/privatfinansierad på grund av att staten inte kunde bidra med några pengar.

Staden Kristianstad bidrog med mest. År 1863 bildades Christianstad-Hessleholms Jernväg (CHJ)

och banan kunde invigas i juli 1865.

Banan blev därmed en av de första enskilda järnvägarna i Skåne

och både den danske och den svenske kungen deltog vid invigningen i Kristianstad

för att visa på den betydelse staden haft genom historien.

 

Åter till första sidan