J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Hessleholm

Brefkort med normalstämpel typ.16

Se även på denna sidan med nst.14

Åter till första sidan