J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Glimmåkra.

Järnvägen grundades 1884 av järnvägsbolaget Kristianstad-Immelns Järnväg ofta förkortat "KIJ".

Bannan övertogs 1906 av bolaget Kristianstad-Hässleholms Järnvägar, CHJ förstatligades 1944.

Bandelen Kristianstad-Immeln öppnades för trafik 1885, bandelen Immeln-Glimåkra 1886

och till sist bandelen Glimåkra-Älmhult 1909.

Hela banan var byggd med normalspårvidd, 1435 mm.

Persontrafiken nedlades 1969,

men viss godstrafik fanns kvar mellan Kristianstad och Glimåkra fram till 1978.

Spåren revs upp i etapper 1973-1995.

 

Åter till första sidan