J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Kristianstad - Eslöf   B

Järnvägslinjen Kristianstad-Hörby-Eslöv

Öppnades 1902 av ÖSJ (Östra Skånes Järnvägar)

Linjen bestod av två bandelar, 588 och 589

Sträckan hade till största delen byggts av tre olika järnvägsbolag,

som efter 1898 var en del av ÖSJ. ÖSJ byggde sträckan Långebro-Skepparslöv nedre.

 

Åter till första sidan