J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Klippan - Röstånga.

Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ) var ett privat järnvägsaktiebolag, vars linje invigdes 1892.

Ett syfte var att förenkla transporter för militären till dess exercished i Ljungbyhed (Bonnarp).

Järnvägen hade i Klippan anslutning mot Helsingborg och Hässleholm med HHJ,

och från 1904 till Ängelholm med EKJ.

HHJ tog över driften av KRJ 1898 och förlängde denna ned till Eslöv.

Persontrafiken på banan lades ned 1961,

dock överlevde viss godstrafik till Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed till 1980.

 

Åter till första sidan