J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Höganäs - Kattarp

I gång mellan 1888 - 1900.

 

 

Brefkort poststämplat på linjen Höganäs-Kattarp 1899 för vidare färd till Lund

Åter till första sidan