J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Hessleholm - Vittsjö.

Först drygt 30 år senare började två privatbanor byggas, och år 1890 öppnades Vittsjö-Hässleholms Järnväg (WHJ),

medan fortsättningen Vittsjö-Markaryds Järnväg (WMaJ), invigdes år 1892.

De två bolagen slogs ihop år 1897 till Hässleholms-Markaryds Järnväg (HMJ).

År 1899 öppnades Markaryd-Veinge Järnväg (MaVJ).

De två banorna hade gemensam trafik.

Veinge låg på Västkustbanan och nu hade Markaryd förbindelse med två stambanor.

 

Åter till första sidan