J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Landskrona

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

var en 1865 öppnad och totalt 60 km lång normalspårig järnväg,

vilken sträckte sig från Eslöv till Billeberga.

Där den förgrenade sig mot Landskrona och Helsingborg.

Åter till första sidan