J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Halmstad.

I bruk mellan 1899 - 1900.

Skåne-Hallands järnväg (SHJ) var en enskild järnväg som gick mellan Helsingborg och Halmstad,

via Kattarp och Ängelholm.

Från början var planerna att låta ändpunkten vara i Ängelholm,

men på inrådan av konsuln Petter Olsson vidgades perspektiven och man satsade på Halmstad ,

som nordlig ändpunkt.

Den 92 km långa huvudlinjen stod färdig 1885

Efter dyrbara bekymmer att ta sig över Landborgen och Hallandsåsen.

För passagen uppför Landborgen anlades en stor viadukt,

medan man för passagen av Hallandsåsen var tvingade att låta järnvägen slingra sig genom Sinarpsdal

 

Åter till första sidan