J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Göteborg C

I bruk mellan 1896 - 1897

Sträckan Helsingborg - Göteborg togs i bruk när den förstatligades 1 januari 1896.

 

Åter till första sidan