J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Göteborg B

I bruk mellan 1896 - 1899

 

 

Brefkort skickat från Engelholm via linjen Helsingborg-Göteborg B 1897.

Åter till första sidan