J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Eslöf

I bruk mellan 1891 - 1900

 

Brev poststämplat på järnvägslinjen Helsingborg - Eslöf

En tågtidtabell från Helsingborg - Eslöv

 

Åter till första sidan