J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ.1

Helsingborg - Göteborg A

I bruk mellan 1896 - 1899.

Brefkort poststämplat på linjen Helsingborg-Göteborg A 1896.

Åter till första sidan