J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg - Engelholm.

I bruk mellan  1898 - 1900

Skåne-Hallands järnväg (SHJ) var en enskild järnväg som gick mellan Helsingborg och Halmstad,

via Kattarp och Ängelholm. Från början var planerna att låta ändpunkten vara i Ängelholm,

men på inrådan av konsuln Petter Olsson vidgades perspektiven och man satsade på Halmstad

som nordlig ändpunkt.

 

Åter till första sidan