J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Degeberga - Tollarp - Åhus.

I bruk mellan 1896 - 1900

När Östra Skånes Järnvägsaktiebolag (ÖSJ) bildades den 28 mars 1898, slogs bolagen ihop.

Utom Höör Hörby Järnväg (HHYJ), som inte ingick i själva bolagsbildningen.
Det var alltså fyra bolag med fem banor som bildade ÖSJ:
– Gärds Härads Järnväg (GHJ), med bandelarna Karpalund-Degeberga och Åhus-Everöd.
– Hästsveda Karpalunds Järnväg (HKJ), med bandelen Hästveda-Karpalund.
– Frosta Härads Järnväg (FHJ), med bandelen Hörby-Tollarp (Tidigare HTJ).
– Eslöv Hörby Järnväg (EHJ), med bandelen Eslöv-Hörby.
Vid bolagsbildningen övertog ÖSJ även Tollarps Mekaniska Verkstads AB

 

Åter till första sidan