J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Cimbr. - Tomelilla.

I bruk mellan  1887 - 1897

Simrishamn-Tomelilla Järnväg (Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg, CTJ)

Var en av Skånes fem ångspårvägar,

d.v.s. en järnväg som av ekonomiska skäl byggdes med bl.a. klenare räls än normalt.

Banan byggdes 1882 och trafikerades av ångvagnar enligt Rowans system.

Ursprunget kommer från Danmark,

där William Rowans utexperimenterade "dampsporvej" som först blev byggd i form av-

Randers - Hadsundsbanen

Och Gribskovsbanen var inspirationskälla för de skånska ångspårvägarna.

Den första banan i Skåne var Gärds Härads järnväg

Banan förvärvades 1896 av Malmö-Tomelilla Järnväg,

och ingick därefter i Malmö-Simrishamns Järnväg.

Numera ingår den i Österlenbanan.

Åter till första sidan