J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Börringe - Östra Torp

B. Ö. J... som förkortningen var för järnvägslinjen öppnades den 1 Okt. 1887.

Banans längd är ca. 14 Km.

I bruk mellan 1888 - 1900

 

 

Tidtabell över järnvägslinjen från 1911

Åter till första sidan