J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

Y.  E.  B.

1868 - 1870

Ystad - Eslöf Järnväg.

(Bildbidrag för 1870 års stämpeln är från C. Mårtensson)

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

( Mycket sällsynta stämplar )

På webbsidan nedan finns utförlig info om denna järnvägslinjen.

http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/yej/yej_snabbf.html

Här en sida ur Posten cirkulär år 1868 som kunggör om YSB järnvägen.

Åter till första sidan