J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

Y - G - St: O. J.

Ystad - Gärsnäs - St: Olof  järnväg.

Här finns lite information om denna järnvägslinjen.

http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/ygstoj/ygstoj_snabbf.html

Här syns även en järnvägs tidtabell.

För denna linjen finns inga postala stämplar.

Utan enbart stämplar använda på järnvägsstationerna utmed linjen.

Här från Löderups järnvägsstation.

( Håll muspekaren över bilden och andra sidan syns.)

Åter till första sidan