J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

SÖDRA    STAMBANAN   BLANDADE   TÅG

År 1866.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

På denna webbplatsen syns mer info om Södra Stambanan.

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_stambanan

Åter till första sidan