J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

S Ö D R A   S T.  B A N A N

Typ. 3   ( 26,5 mm diameter )

År 1868.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

Det har använts några olika poststämplar  på denna linjen.

Även texten i stämplarna varierar, samt diametern på stämplarna.

Åter till första sidan