J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

S Ö D R A   S T.  B A N A N

Typ. 1 ( 25,5 mm diameter )

1863 - 1866.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

Det har använts några olika poststämplar  på denna linjen.

Även texten i stämplarna varierar.

Åter till första sidan