J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

M. T. J.

1886 - ca 1925

Malmö - Trelleborgs  järnväg.

Här finns lite information om denna järnvägslinjen.

http://www.historiskt.nu/normalsp/mtj/mtj_snabbf.html

För denna linjen finns inga postala stämplar.

Utan enbart stämplar använda på järnvägsstationerna utmed linjen.

Här från Hvellinge järnvägsstation.

( Håll muspekaren över bilden och andra sidan syns.)

Åter till första sidan