J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

S Ö D R A:  S T:  B A N A N

1864 - 1964

 

Text info från Postens cirkulär.

Åter till första sidan