J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

M. Y. J.

Malmö - Ystads järnväg.

Här finns lite information om denna järnvägs linjen.

http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/myj/myj_snabbf.html

För denna linjen finns inga postala stämplar.

Utan enbart stämplar använda på järnvägs stationerna utmed linjen.

Här från Oxie järnvägsstation.

( Håll mus pekaren över bilden och andra sidan syns.)

 


Här från Rydsgårds järnvägsstation.

( Håll mus pekaren över bilden och andra sidan syns.)


Vykort med bild på ett lok som trafikerat linjen Malmö - Ystad under 1800 talet.


En järnvägs tidtabell från 1880

Vacker aktie från Malmö - Ystads Järnvägs aktiebolag.

Åter till första sidan