J Ä R N V Ä G S P O S T  

Typ. 2

L. T. J

1875 - 1919.

Lund - Trelleborgs järnväg.

Här finns lite information om denna järnvägslinjen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lund%E2%80%93Trelleborgs_J%C3%A4rnv%C3%A4g#Historia

För denna linjen finns inga postala stämplar.

Utan enbart stämplar använda på järnvägsstationerna utmed linjen.

Här från Klågerups järnvägsstation.

( Håll muspekaren över bilden och andra sidan syns.)

 

Brefkort skickat från Klågerup en normalstämpel 58p typ 1.


En tidtabell från järnvägslinjen år 1876

Åter till första sidan