J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

K. S. J.

1877 - 1886

Kristianstad - Sölvesborgs Järnväg.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

Brefkort poststämplat på tågets postexpedition.

På denna webbplatsen kan man läsa mer om järnvägslinjen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Blekinge_J%C3%A4rnv%C3%A4g

Åter till första sidan