J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 2

K. H. J.

1869 - 1871

Kristianstad - Hessleholms Järnväg.

Här en järnvägs tidtabell från ca. 1870 talet

På denna webbplatsen kan man läsa mer om denna järnvägslinjen

. http://www.svenska-lok.se/pbaner.php?s=353

Åter till första sidan