J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

G. H. J

1883 - 1887

Gärds Härads Järnväg.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen Gärds Härads Järnvägen.

( Mycket sällsynt stämplel )

Här kan du läsa mer om Gärds Härads Järnvägen

Åter till första sidan