PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP 2.

En järnvägslinje som gick mellan Fahlköping och Malmö.

Två olika normalstämplar har använts.

PKXP N:r i bruk mellan 1868-1874.


PKXP N:o i bruk mellan 1871-1873


Nedan en tidtabell på vilka orter som passerades av PKXP 2 tåget.

Åter till första sidan.