PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 75

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan :

  Hästveda - Kristianstad  16/11 1886 - 31/12 1887.

  Hästveda - Kristianstad  01/10 1888 - 31/05 1889.

  Hästveda - Kristianstad  - Åhus 01/06 1888 - 30/09 1888.

  Hästveda - Kristianstad  01/06 1891 - 30/09 1897.

  Hästveda - Kristianstad  - Tollarp   01/06 1889 - 31/05 1891.

I bruk under 1886 - 1923

Åter till första sidan.