PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 62 B NED.

Normalstämpeltyp 33

En järnvägslinje som gick mellan   Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk under 1903 - 1906.

Åter till första sidan.