PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 61 Typ.1

Text höjd 2,5 mm på No för typ.1  1885 - 1889.

Text höjd 3,5 mm på No för typ.2  1886 - 1889.

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan   Halmstad - Helsingborg.

I bruk under 1885 - 1889.

Åter till första sidan.