PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 36

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan   Eslöf - Helsingborg.

I bruk under 1886 - 1905.

Åter till första sidan.