PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 34

Normalstämpeltyp 16.

En järnvägslinje som gick mellan  Nässjö - Malmö.

I bruk under 1875.

 

Stämpelavtrycket är fram 1880 för linjen Stockholm - Nässjö

Men stämpelutseendet är det samma för Nässjö - Malmö år 1875

Skillnaden är att 3:an är rak i överkant.

( Bilden har rund överkant på 3:an )

Åter till första sidan.