PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No:2 C  UTR  N

Normalstämpeltyp 40.

En järnvägslinje som gick mellan Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1883 - 1897

Åter till första sidan.