PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No:2 B  INR  N.

Normalstämpeltyp 40.

En järnvägslinje som gick mellan  Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1882 - 1934

Skickat från Säfsjö till Christianstad.

Brefkortet omsorterades i Hessleholm för vidare färd till Christianstad.

Åter till första sidan.