PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No:2 A  UTR  N

Normalstämpeltyp 40.

En järnvägslinje som gick mellan Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1882 - 1895

(klicka på bilden och baksidan syns)

Skickat från Stockholm till Bayern -Tyskland

Brefkortet skickades med järnvägslinjen Stockholm - Nässjö Pkxp 34 Nst 16 (nedre vänstra hörnet)

Omsorterades i Nässjö till linjen Nässjö - Köpenhamn.

Åter till första sidan.